Vis meny

Varmeanlegg

 

Varmepumpe

Luft-vann varmepumpe eller væske-vann varmepumpe (bergvarmepumpe) gir muligheter for jevn og god varmeforsyning og har veldig god virkningsgrad. En investering i varmepumpe vil i mange tilfeller lønne seg da energikostnaden kuttes med opp mot 70% og investeringen kan nedbetales på få år. Les mer om løsninger fra vår leverandør NIBE. Ta kontakt for uforpliktende tilbud!     

Vannbåren varme

Vi leverer alle typer vannbårne varmeanlegg i bolig og næringsbygg. Sammen med kunde kan vi skreddersy løsning som passer best for ditt prosjekt, enten det er vannbåren gulvvarme, radiatorer, viftekonvektore eller andre løsninger.

Utskifting av oljefyr

Fra 2010 har regjeringen innført forbud mot fyring med oljekjel i varmeanlegg i bolig og næringsbygg. Har du et varmeanlegg med fyring med oljekjel så tar vi på oss fjerning av oljekjel og ombygging av varmeanlegget enten til varmepumpe eller elektrisk oppvarming slik at du fortsatt kan bruke det vannbårne varmeanlegget som er installert i huset. Ta kontakt med oss så stiller vi på gratis befaring og gir uforpliktende tilbud på ny løsning.

Les mer om oljefyring hos vår leverandør av varmepumper, NIBE.

Beste løsning

Vi samarbeider tett med kundene for å finne beste løsning som ivaretar krav fra bruker så vel som myndighetskrav.

Bygningens varmeanlegg har som formål å forvalte energibruken på en gunstig måte både for miljø inne og ute. I samspill med natur, bygningskropp, øvrige tekniske installasjoner og interne prosesser i bygget skal varmeanlegget bidra til godt innemiljø og god komfort for brukerne.

Funksjonalitet i forhold til bygningers endrede behov over driftstider og årstider er utfordrende, men med god planlegging og riktige valg finner vi gunstige løsninger for byggherre og brukere.